25 Temmuz 2020 Enerji Yöneticisi, Sanayi Etüt-Proje ve Bina Etüt-Proje Merkezi Sınavları Sonuçları Açıklanmıştır...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...ZORUNLU ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİ HAKKINDA...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...25 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılacak Olan Enerji Yöneticisi ve Bina/Sanayi Etüt Proje Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlar ve Sınav Yerleri ...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...2020 Temmuz Dönemi Merkezi Sınav Duyurusu
25 Temmuz 2020 Cumartesi Günü Saat:14:00

Duyuru Metni İçin Tıklayınız...


Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız...2020 Yılı Başvurularından Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının Faydalanıcısı Olduğu “AB destekli IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” Kapsamında Hazırlanan Sunumlar...

Ziyaret Etmek İçin Tıklayınız...'https://enver.yegm.gov.tr' Adresinde Yayında Olan ENERJİ VERİMLİLİĞİ PORTALI 25.04.2020 Tarihi İtibariyle 'http://enver.enerji.gov.tr' Adresinde Yayınına Devam Edecektir...

Ziyaret Etmek İçin Tıklayınız...Bina Enerji Yöneticisi ve/veya Sanayi Enerji Yöneticisi Sertifikalarının Yenilenmesi Hakkında Duyuru...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...
2020 Yılı Gönüllü Anlaşma Başvuruları Alınmaya Başlanmıştır...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...
2020 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları Alınmaya Başlanmıştır...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları Yayınlandı...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...


ENVER PORTALI VERİ GİRİŞLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI
Corona virüsünün pandemi haline dönüşmesi sebebiyle ENVER Portalına yıllık bildirimlerini Mart ayı sonuna kadar tamamlayamayan enerji yöneticileri için 2020 yılına mahsus olmak üzere veri bildirimi süresi Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştır.18 Ocak 2020 Enerji Yöneticisi, Sanayi Etüt-Proje ve Bina Etüt-Proje Merkezi Sınavları Sonuçları Açıklanmıştır...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...18 Ocak 2020 Tarihinde Yapılacak Olan Enerji Yöneticisi ve Bina/Sanayi Etüt Proje Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlar ve Sınav Yerleri...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...2020 Ocak Dönemi Merkezi Sınav Duyurusu
18 Ocak 2020 Cumartesi Günü Saat:10:00

Duyuru Metni İçin Tıklayınız...


Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız...
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri 2015-2018 Dönemi Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...16 Temmuz 2019 Enerji Yöneticisi, Sanayi Etüt-Proje ve Bina Etüt-Proje Merkezi Sınavları Sonuçları Açıklanmıştır...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...16 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Enerji Yöneticisi ve Bina/Sanayi Etüt Proje Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlar ve Sınav Yerleri ...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...Uluslararası Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi 17-28 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilmiştir...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...2019 Temmuz Dönemi Merkezi Sınav Duyurusu
16 Temmuz 2019 Saat: 14:00

Duyuru Metni İçin Tıklayınız...


Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız...'16. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Okulu' 24 -26 Haziran 2019 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün katkısıyla Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Verimliliği 2018-2019 Resim ve Öykü Yarışması Sonuçları Açıklandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenlenecektir ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
28 Ocak 2019 enerji yöneticisi, sanayi etüt-proje ve bina etüt-proje merkezi sınav sonuçları açıklanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2019 Yılı 28 Ocak Merkezi Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlar ve Sınav Yerleri...


Ayrıntılar İçin Tıklayınız...İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında enerji verimliliği bilincini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Resim ve Öykü Yarışması düzenlenecektir ...
Ayrıntılar için tıklayınız...

2017 YILI ENERJİ TÜKETİM BİLDİRİMLERİNİ YAPMAYI UNUTMAYINIZ ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2019 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİNİ YAPMAYI/YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ ...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı...
İlan Metni İçin Tıklayınız...
Seramik sektörü için Detaylı Enerji Etüt Kılavuzu ve Kontrol Listesi etüt çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile birlikte düzenlenen 'Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması' 30 Mayıs 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz de gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı ...
Ayrıntılar için tıklayınız...

'Preparation of a feasibility study for the use of biofuels in all types of transport in Turkey' proje çağrısı... Ayrıntılar için tıklayınız...Danimarka-Türkiye Stratejik Sektör İşbirliği Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi 2nci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 19.04 2018 tarihinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye Enerji Verimliliği Gelişim Raporu Yayımlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın Açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na İlişkin Sunum Gerçekleştirdi....
Ayrıntılar için tıklayınız...
Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun Maddeleri 21 Mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin 5.Bölge Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz ve Ekleri...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Türkiye’nin Birincil Enerji Yoğunluğu 2010 yılı Dolar fiyatlarıyla 1000 Dolar başına 0,12 TEP ...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar
Enerji Verimliliği Portalı
Enerji Verimliliği Forumu
Enerji Verimliliği Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
Kojenerasyon Tesislerinin Belgelendirilmesi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - TR - ING
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)
Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterleri
Enerji Verimliliği Göstergeleri
8.Enerji Verimliliği Forumu Sunumları