Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun MaddeleriVergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın içerisinde yer alan 'Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun Maddeleri' 21 Mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bu kapsamda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilecek ve onbeş yılı aşmayan yıllara yaygın yüklenmeye girişebileceklerdir.Sayfa Başına Dön | Anasayfa