Finansman

Ülkelerin iklim değişikliğine katkısı ve değişikliği önleme ve sonuçlarına katlanma kapasiteleri çok farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, Sözleşme ve Protokol daha fazla kaynağı olan ülkelerin daha az kaynağı olan ve daha etkilenebilir ülkelere finansal desteğini öngörmüştür. Gelişmiş ülke tarafları (Ek II Ülkeleri) gelişmekte olan ülkelere Sözleşmeyi uygulamaları için finansal kaynak sağlayacaktır. Bunu kolaylaştırmak için, Sözleşme gelişmekte olan ülkelere fon sağlayacak bir finansal mekanizma kurmuştur.

Sözleşme 11nci maddenin altında, finansal mekanizmanın işletilmesi için bir ya da daha fazla mevcut uluslar arası kuruluşa görev vermektedir. Halihazırda, finansal mekanizmanın işletilmesi görevi kısmi olarak Küresel Çevre Fonu’na (Global Environment Facility-GEF) verilmiştir. Finansal mekanizma iklim değişikliği SBI’ın tavsiyeleri doğrultusunda politikalarına, program önceliklerine ve finansal seçilebilirlik kriterlerine karar veren COP’a karşı sorumludur.

Kyoto Protokolü Madde 11aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerini fon faaliyetleri için gerekli olan finansal mekanizmaları tarif etmektedir.

GEF’e rehberlik sağlamanın yanı sıra, taraflar dört özel fon kurmuşlardır. Bunlar: her ikisi de GEF tarafından idare edilen Özel İklim Değişikliği Fonu (SCCF) ile Az Gelişmiş Ülkeler Fonu (LDCF) ve Sözleşme altındaki Yeşil İklim Fonu (GCF) ile Kyoto Protokolü altındaki Uyum Fonu (AF) olarak sıralanabilir.

İklim değişikliği faaliyetlerinin fonu ayrıca ikili, bölgesel ve çoklu işbirlik kanalları yoluyla da mümkündür.

Son Gelişmeler
Daimi Komite
COP 16’da partiler Sözleşmenin finansal mekanizmalarıyla bağlantılı fonksiyonlarını talim etmek anlamında COP’u desteklemak üzere bir daimi komite kurmaya karar vermişlerdir.

Uzun Dönemli Finans
COP 17’de taraflar 2012’deki uzun dönemli finans için, uzun dönemli finans üzerindeki gelişmeleri içeren çalıştaylar da dahil olmak üzere, bir çalışma programını hayata geçirmeye karar vermişlerdir.

Yeşil İklim Fonu
COP 17’de taraflar Sözleşmenin finansal mekanizmalarını işletecek bir kuruluş olarak, sözleşmenin 11nci maddesi ile taraflar konferanslarında gelişmekte olan ülkelerde yapılması öngörülen destek projeleri, programlar, politikalar ve diğer aktiviteler doğrultusunda, COP 18’de hayata geçirilmiş olmak üzere Yeşil İklim Fonu’nu (GCF) planlamaya karar vermişlerdir.

Finansal ihtiyaç değerlendirmeleri
28 inci oturumunda SBI, sekreteryaya, talep edilmesi halinde Ek I dışı ülkelerin uyum ve azaltım uygulamalarına ilişkin tedbirlere yönelik finansal ihtiyaçlarını değerlendirmek üzerine bilgi sağlama görevini vermiştir. Bu görev doğrultusunda, talep eden onbir ülkenin bu projenin bir parçası olarak sekreteryadan finansal ihtiyaç değerlendirmesi için teknik destek alacakları “İklim Değişikliği Projeleri için Ulusal Ekonomik, Çevre ve Gelişme Çalışmaları (NEEDS)” isimli bir proje başlatılmıştır.

İklim değişikliğine yönelik Yatırım ve Finansal akış
AWG-LCA 2, Bali Faaliyet Planının ilk paragrafını dikkate alarak Sözleşme Sekreteryasından yatırım ve finansal akışlarına yönelik bir teknik doküman hazırlanmasını talep etmiştir. Amaç, azaltım için fonlamanın geliştirilmesine yönelik geniş yatırım ve finansal seçenek, araç ve mekanizmalar üzerindeki finansman tartışmalarında aşama kaydedilmesi için bir analiz yapmaktır.