İzleme-Raporlama-Doğrulama

Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS), 26 Ağustos 2009 tarihinde ise Kyoto Protokolüne taraf olarak iklim değişikliğine yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini almıştır. Ülkemizin Kyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük döneminde (2008–2012) sayısallaştırılmış sera gazı azaltım veya sınırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; 2012 sonrası uluslararası iklim rejimine yönelik olarak devam eden müzakerelerde emisyon azaltım faaliyetlerinin veya taahhütlerinin Ölçülebilir, Raporlanabilir, Doğrulanabilir (MRV) olması tüm tarafların üzerinde anlaştığı bir konudur. Özellikle 2012 sonrasında MRV konusunun çok daha fazla önem kazanması ve ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaptıkları her faaliyetin MRV olması beklenmektedir.(www.cob.gov.tr)

İklim değişikliği bağlamında izleme, raporlama, doğrulama konusunda; sera gazı emisyonları, emisyon indirim işlemleri (ülkeler ve şirketler arasında), azaltım önlemleri (politikalar, projeler vb.), mali, kapasite artırımı ve teknoloji taahhütleri/destekleri vb. yer alır.

Emisyon Ticaretinde İzleme, Raporlama, Doğrulama
                 

Sayfa Başına Dön | Anasayfa