Uyum

İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek, fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Neden uyum sağlamalıyız?
Sera gazı emisyonları bugün durdurulsa bile, iklim değişikliği etkilerinin gelecekte de devam etmesi öngörülüyor. Bu açıdan toplumların, değişen iklim koşulları ile mücadele edebilmesi için iklim değişikliğine uyum sağlamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda uyum stratejilerinin başarısı;
• İklim değişikliği etkilerinin zamanında öngörülmesine,
• Toplumların kendilerini koruyacak önlemleri ve planları hayata geçirebilmelerine,
• Mevcut plan ve stratejilerin iklim değişikliğinin etkilerini de göz önüne alacak şekilde güncellenebilmesine,
• Alınan önlemlerin eyleme dönüştürülebilmesine,
• Toplumun bilinçlenmesine bağlıdır.

Uyum Kapasitesi (Adaptive Capacity)
Bir sistemin iklim değişikliğine ve iklim değişkenliğine, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yönetebilme, fırsatlar yaratabilme ve faya sağlayabilme konularına uyum sağlayabilme yeteneğidir.

                                                                               

Uyum Fonu
Uyum Fonu ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine uyumuna yardımcı olmak, toplulukların dayanıklılığını artırmak amacıyla gelişmekte olan ülkelerdeki somut uyum proje ve programları finanse etmek üzere oluşturulmuştur. Fon, Temiz Kalkınma Mekanizması proje faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden ayrılan bir pay ve öteki finansman kaynakları üzerinden finanse edilmektedir.Fon, Taraflar Toplantısı (CMP) yetki ve rehberliği altında fonun yürütücü organı olarak görevlendirilen Uyum Fonu Kurulu (AFB) tarafından yönetilmekte ve desteklenmektedir.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa