Verimlilik Arttırıcı Projeler(VAP)

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir.

Verimlilik Arttırıcı Proje Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir?
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

2019 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları
Genel Müdürlüğümüz tarafından Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvurularının 2019 Yılında iki dönem halinde alınmasına karar verilmiştir.

2019 Yılı 1. dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 01 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Yönetmelik değişikliği nedeniyle 2. Dönem(Temmuz) başvuruları alınmayacak olup başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.


Enerji Verimliliği Destekleri Hakkındaki Tebliğ’e göre Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) destek başvuruları için aşağıdaki Kılavuzlar başlığı altındaki formları (Başvuru Formu, Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu) doldurulacaktır.

Doldurulan belgelerin; posta yolu ile 1. Dönem başvuruları için 01 Ocak 2019 Salı günü mesai başlangıcından 31 Ocak 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar “Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (Kampüs) Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüzün evrak kayıtlarına girmiş olması ve ayrıca EnverMevzuat@yegm.gov.tr adresine mail yolu ile iletilmiş olması gerekmektedir.

Not: Genel Müdürlüğümüzce 2019 yılı 1. Dönem VAP başvuruları ENVER Portalı üzerinden elektronik yolla ve ıslak imzalı olarak posta yoluyla alınması planlanmaktadır.

Kılavuzlar
Başvuru Formu
Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu
Proje Desteklerine İlişkin Sözleşme
Proje Yerinde İnceleme Tutanağı
Sektör Sınıflamaları

Uygulaması Tamamlan Verimlilik Artırıcı Projeler İçin;
VAP Uygulama Rapor Formatı
VAP Destek Ödeme Sözleşmesi Formatı

Yıllar İtibariyle Destekleme Kararı Verilen Verimlilik Artırıcı Projeler
2018 yılı Nisan Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2018 yılı Ocak Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2017 yılı Nisan Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2017 yılı Ocak Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2016 yılı Mayıs Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2016 yılı Ocak Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2015 yılı Nisan Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2015 Yılı Ocak Başvurularından Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2014 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2013 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2012 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2010 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar
2009 Yılı Destekleme Kararı Verilen VAP'lar


Sayfa Başına Dön | Anasayfa