DANİMARKA-TÜRKİYE SSC PROJESİ

Danimarka-Türkiye Stratejik Sektör İşbirliği Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi 2nci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 19.04 2018 tarihinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Danimarka-Türkiye stratejik Sektör İşbirliği Projesinin ikinci Proje Yönlendirme Komitesi toplantısı 19 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da Genel Müdürlüğümüz Hamdi Toker Toplantı Salonu'nda Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Svend Olling’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplatıya Proje ekibinde yer alan Danimarka Büyükelçiliği, Danimarka enerji Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, EPDK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, YEGM, Türkoted ve JKBB uzman ve yetkilileri katılım sağlamıştır.

Toplantıda projedeki gelişmeler, 2018 yılı iş programının ve iş takviminin onaylanması, Proje bütçesinin onaylanması konuları ele alındı.Projede Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:
• Isı Arz Kanunu için hazırlanması gereken etki değerlendirmesi çalışmasında kullanılmak üzere Politika Boşluk Analizi Raporu ilk taslağı hazırlanmıştır
• Kanun Taslağı’nda ele alınması gereken konuların tespiti değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, AB ülkelerinde bölgesel ısıtma sistemlerinde uygulanan tarifelendirme mekanizmaları bilgi notu hazırlanarak EPDK’ya iletilmiştir.
• Ülkemizin ısıtma ve soğutma talebinin haritalandırılması çalışmalarına altlık teşkil edecek 4 iklim bölgesine ait veriler derlenmiş ve Heat Roadmap Europe’ta geliştirilen yöntemle haritalandırma çalışmasını yürütecek firma için danışmanlık hizmeti alımı şartnamesi taslağı hazırlanmıştır.
• Seçilmiş 4 iklim bölgesinde yer alan 4 farklı yerleşim biriminin farklı ısıtma teknolojileri ile ısı talebinin karşılanması senaryoları oluşturularak fayda maliyet analizleri gerçekleştirilmiştir.
• Bilgi paylaşımı ve kapasite artırımı çalışmaları altında 8-10 Kasım 2017 Ankara 10. Enerji Kongresi, 28-29 Kasım 2017 İstanbul Bölgesel Isıtma Konferansı ve 29-30 Mart 2018 İstanbul 9. Enerji Verimliliği Fuarı’nda sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Projede Kapsamında 2018 Yılında Gerçekleştirilecek Faaliyetler:
• Isı Arzı Kanunu Taslağı 1 Ağustos 2018 tarihine kadar hazırlanacak olup paydaşların görüşleri doğrultusunda politika boşluk analizi raporu nihayete erdirilerek kanun çalışmalarında gerekli olan etki değerlendirmesi raporuna eklenecektir.
• Kanun Taslağı’nın hazırlanması akabinde, kurumların yayımlaması gereken ikincil mevzuatın neler olması gerektiğine dair bir çalışma yürütülecektir.
• Ülkemizin ısıtma ve soğutma talebinin haritalandırılması danışmanlık hizmeti alımı için çağrıya çıkılarak 2018 sonu itibariyle çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir.
• 4 iklim bölgesinde yer alan 4 farklı yerleşim birimi için fayda maliyet analizi senaryoları ülkemiz şartlarını en iyi biçimde yansıtacak biçimde nihai hale getirilecek, analizler seçilecek diğer bölgeler için tekrarlanacaktır. Sonuçlar raporlanarak etki değerlendirmesi raporuna eklenecektir.
• Kurumlarda kapasite artırımı çalışmaları kapsamında, Genel Müdürlüğümüz organizasyonuyla ÇŞB, EPDK, İller Bankası, TOKİ ve JKBB’nin katılımlarıyla 3-4 Mayıs 2018 tarihinde İzmir ve Manisa’da bölgesel ısıtma sistemlerini yerinde incelemek amacıyla teknik çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, çalışma ziyaretinin ikinci kısmının Sonbahar 2018’de Danimarka’da yapılması planlanmaktadır.
Sayfa Başına Dön | Anasayfa