Bina Enerji Yöneticisi ve/veya Sanayi Enerji Yöneticisi Sertifikalarının Yenilenmesi Hakkında Duyuru

Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te 25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile söz konusu yönetmeliğe eklenen Geçici 11’nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden 2013 yılından önce Bina Enerji Yöneticisi ve/veya Sanayi Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip olanlar sertifikalarını aşağıda örneği linkte verilen dilekçe ile Bakanlığımıza başvurmaları durumunda Enerji Yöneticisi Sertifikası olarak yenileyebileceklerdir.

Dilekçe Örneği

Sayfa Başına Dön | Anasayfa