AB destekli IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek ProjesiSunumlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının faydalanıcısı olduğu “AB destekli IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi” kapsamında hazırlanan sunumlar:

Eğitim Konusu: Enerji Verimliliğinde Bilinçlendirme ve İletişim
• Sunum - 1 İletişim Planlaması ve Kampanyası Eğitimi - I
• Sunum - 2 İletişim Planlaması ve Kampanyası Eğitimi - II

Eğitim Konusu: Sanayi ve Bina Sektörlerinde Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanması
• Sunum - 1 Enerji Performans Sözleşmeleri Eğitimi - I
• Sunum - 2 Enerji Performans Sözleşmeleri Eğitimi - II
• Sunum - 3 Enerji Performans Sözleşmeleri Eğitimi - III

Eğitim Konusu: Ölçme ve Doğrulama (Ö-D) Mekanizmaları ve Ö-D Planlarının Geliştirilmesi
• Sunum - 1 Ölçme ve Doğrulama Eğitimi - I
• Sunum - 2 Ölçme ve Doğrulama Eğitimi - II
• Sunum - 3 Ölçme ve Doğrulama Eğitimi - III

Eğitim Konusu: Enerji Verimli Binalar
• Sunum 1-1 Binalarda EV ile ilgili AB Yasal Gerekliliklerine Giriş
• Sunum 1-2 Yeni Standartlar ve Düzenlemeler Ailesi
• Sunum 1-3 Yeşil Bina Sertifikalarının Gözden Geçirilmesi
• Sunum 1-4 Yeşil Bina Belgelendirme Programlarına Genel Bakış
• Sunum 1-5 Güneş Enerjisi Uygulamalarında Ezber Bozanlar
• Sunum 2-1 Entegre Bina Tasarımına Bütüncül Bakış
• Sunum 2-2 Bina Bilgi Modellemesine Giriş
• Sunum 2-3 Binalarda Isı Transferi
• Sunum 2-4 Yapı Kabuğu Esasları
• Sunum 2-5 Enerji Taşıyıcıları ve Isı Pompaları
• Sunum 2-6 Farklı Sistemlerde Tipik Enerji Verimliliği Tedbirlerinin Temel Prensipleri
• Sunum 2-7 Farklı Sistemlerde Tipik Enerji Verimliliği Tedbirlerinin Temelleri
• Sunum 3-1 Termal Güneş Enerjisi, PV ve Rüzgar Sistemlerinin Uygulanması
• Sunum 3-2 Bina Seviyesi Kojenerasyonu
• Sunum 3-3 Enerji Bütçelemesi, Enerji Performans (EP) Göstergeleri
• Sunum 3-4 Binalarda Enerji Etüdü
• Sunum 3-5 Binaların Etüdü ve Tedbirlerin Belirlenmesi
• Sunum 3-6 Bina Sistemleri Verimlilikleri
• Sunum 3-7 Kojenerasyon, PVT ve Lejyoner
• Sunum 4-1 Ölçümler ve Ölçme
• Sunum 4-2 Ölçme Ekserji Yaklaşımı
• Sunum 4-3 Temel durumda Enerji Tüketimi
• Sunum 4-4 Binalarda HVAC Sistemlerinin Denetlenmesi
• Sunum 4-5 Hızlı Kârlılık Hesaplamaları
• Sunum 4-6 Çevresel Faydalar
• Sunum 5-1 nSEB ve Düşük Enerjili Binalar
• Sunum 5-2 Enerji Yönetimi ve İzleme

Eğitim Konusu: Enerji Verimliliği İhalelerinin, Yükümlülük Programları ve Yenilikçi Programlar
• Sunum - 1 Enerji Verimliliği Direktifi Madde 7
• Sunum - 2 Enerji Verimliliği Yükümlülükleri 101
• Sunum - 3 Enerji Verimliliği Yükümlülüklerinin Etkinliğinin Sağlanması
• Sunum - 4 EVY’lerin İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması
• Sunum - 5 Enerji Verimliliği İhaleleri
• Sunum - 6 ABD’den Edinilen Dersler
• Sunum - 7 Yenilikçi Finansal Mekanizmalar

Eğitim Konusu: Akıllı Ölçüme Yönelik Düzenleyici Çerçeve
• Sunum 1-1 Akıllı Ölçüm Sistemlerinin Taahhütleri ve Riskleri
• Sunum 1-2 Yasal Çerçeve
• Sunum 1-3 Vaka Çalışmaları
• Sunum 2-1 Akıllı Ölçüm Yatırımlarının Finansal Değerlendirmesi
• Sunum 2-2 Almanya’da Akıllı Ölçüm Cihazlarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Maliyet-Fayda Analizi
• Sunum 2-3 Teknolojik ve Standardizasyon Sorunları
• Sunum 3-1 Belirli Sektörler Özelinde Akıllı Sayaçlar
• Sunum 3-2 Verilerin Korunması ve Güvenlik Hususları
• Sunum 3-3 Enexis Tarafından Akıllı Sayaçların Şifrelenmesi

Eğitim Konusu: Enerji Verimliliği Politikası ve Programlarının İzlenmesi ve Etki Analizi
• Sunum 1-1 Enerji Verimliliği Politikalarının Değerlendirilmesi
• Sunum 1-2 Enerji Verimliliği Direktifi Kapsamındaki İzleme, Ölçme, Doğrulama ve Raporlama Şartları
• Sunum 1-3 Vaka Çalışmaları Enerji Tasarrufu İzleme ve Ölçüm Protokolleri
• Sunum 1-4 Vaka Çalışmaları Piyasa Tabanlı Araçların Değerlendirilmesi
• Sunum 2-1 Vaka Çalışmaları Hanelerde Alınan Enerji Verimliliği Tedbirlerinin Değerlendirilmesi
• Sunum 2-2 Hizmet ve Kamu Sektöründe Alınan Enerji Verimliliği Tedbirlerinin Değerlendirilmesi
• Sunum 2-3 Çalışmaları: Diğer Sektörlerdeki Enerji Verimliliği Tedbirlerinin Değerlendirilmesi
• Sunum 2-4 Enerji Verimliliği Direktifi Kapsamındaki İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

Burada yer verilen eğitim sunumları Bakanlığımız İnternet Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.

Sunumların basımı, çoğaltılması, alıntı yapılması, üçüncü taraflarla paylaşılması gibi hususlar Bakanlık’tan alınacak izne tabidir.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa