2020 Yılı Gönüllü Anlaşma Başvuruları

2020 Yılı Gönüllü Anlaşma Başvuruları Alınmaya Başlanmıştır...

Endüstriyel işletmelerin Gönüllü Anlaşma başvuruları 01 Mayıs 2020-01 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular, posta yoluyla “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara” adresine posta yoluyla yapılacak ve ayrıca halil.ayaz@enerji.gov.tr adresine mail yoluyla gönderilecektir.

Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin aşağıdaki şartları sağlamaları esastır. Bu şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a) Başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık veri tabanına kayıtlı olması,
b) Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi,
c) Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının beş yüz TEP ve üzeri olması ve bu bilgilerin Bakanlık veri tabanına girilmesi,
ç) Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması.

Gönüllü Anlaşma destek başvuruları için; Ek-10’da verilen imalat sanayi sektör sınıfları da dikkate alınarak aşağıdaki “Ek-7 Gönüllü Anlaşma Başvuru Formu” doldurulacaktır.

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları
EK-7 Gönüllü Anlaşma Başvuru Formu
EK-10 İmalat Sanayi Sektör Sınıflamaları

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detaylı bilgi için:
Bora OMURTAY
VAP ve GA Grup Koordinatörü
(0312 212 64 20/7802)
e-posta: bora.omurtay@enerji.gov.tr

Halil Mehmet AYAZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı
(0312 212 64 20/6959)
e-posta: halil.ayaz@enerji.gov.tr

Sayfa Başına Dön | Anasayfa